VAROVANJE ZASEBNOSTI IN PIŠKOTKI

VSEBINA

SPLOŠNO

S temi pravili se ureja način spoštovanja in zagotavljanja zasebnosti uporabnikom, naročnikom, kupcem in drugim, ki uporabljajo spletno mesto www.nitro-kope.com, ter se zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: splošna uredba ali GDPR). Ta politika zasebnosti se uporablja za obdelavo podatkov uporabnikov, ki so fizične ali pravne osebe.

Določene informacije in podrobnosti povezane z obdelavo osebnih podatkov v sklopu posameznega razmerja so lahko navedene tudi v pogodbi, splošnih pogojih uporabe ali na računu za posamezno storitev. Ta politika zasebnosti se smiselno uporablja tudi za obdelavo podatkov uporabnikov, ki so pravne osebe oziroma poslovni subjekti.

INFORMACIJE O UPRAVLJAVCU

Spletno mesto www.nitro-kope.com je digitalno komunikacijsko središče športnega kluba SPORT KLUB NITRO SKI & SNOWBOARD. Omenjen športni klub je formalni nosilec pravic in obveznosti za varovanje osebnih podatkov in njihovo upravljanje, če so ti pridobljeni na tem spletnem mestu ali pri uporabi njenih storitev ali vsebin.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva preko elektronske pošte ali preko kontaktnih podatkov, objavljenih na tej strani.

PODLAGE ZA OBDELAVO IN NAMENI

Pridobljene osebne podatke uporabljamo za izvajanje dejavnosti, organizacijo dogodkov, izvedbo nagradnih iger, komunikacijo z uporabniki ter za druge aktivnosti, ki jih v okviru svoje registrirane dejavnosti opravlja SPORT KLUB NITRO SKI & SNOWBOARD ali se tržijo v okviru te spletne strani. Zaupani osebni podatki se uporabljajo za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz prijave oziroma naročila, nakupa in uporabe naših storitev, komunikacije z uporabniki in druge namene, ki so izrecno določeni v soglasju uporabnika.

V primeru pridobitve soglasja uporabnika bomo obdelovali in uporabljali osebne podatke le za namene, za katere je soglasje podano. V primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli prekliče. Preklic uporabe in obdelave osebnih podatkov ter danih soglasij ter izbris zaupanih uporabniških podatkov lahko uporabnik kadarkoli zahteva z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na info@nitro-kope.com. V kolikor je z zbiranjem in uporabo osebnih podatkov nujno povezano zagotavljanje storitev, ki jih v sklopu tega projekta izvaja SPORT KLUB NITRO SKI & SNOWBOARD, lahko ta takšni osebi odkloni izvedbo naročenih storitev.

S podajo soglasja se uporabnik strinja, da lahko oziroma formalni nosilec dejavnosti obdeluje osebne podatke ali kategorije osebnih podatkov, ki jih ima o uporabniku in ki so navedeni/e v soglasju. To lahko vključuje podatke, ki jih uporabnik poda ob nakupu in sodelovanju v predavanjih ali drugih storitvah in programih. V obsegu soglasja in do njegovega preklica sme SPORT KLUB NITRO SKI & SNOWBOARD podatke obdelovati in upravljati še največ dve leti od podanega soglasja.

V primeru preklica soglasja SPORT KLUB NITRO SKI & SNOWBOARD preneha z obdelavo podatkov, zbranih na podlagi soglasja, oziroma jih več ne obdeluje za namene, za katere je bila podlaga soglasje.

PREPREČEVANJE ZLORAB

V okviru skrbi za uporabnike si SPORT KLUB NITRO SKI & SNOWBOARD prizadeva za preprečevanje zlorab ter zagotavljanje varnosti in zasebnosti zaupanih osebnih podatkov. V ta namen sprejema vse potrebne ukrepe, podatke pa upravlja s pomočjo elektronskih in komunikacijskih orodij, ki so skladna z GDPR.

VRSTE PODATKOV

Vrste oziroma kategorije osebnih podatkov, ki jih obdeluje SPORT KLUB NITRO SKI & SNOWBOARD, so odvisne od posamezne storitve ter so navedene ali opisane v pogodbi, prijavnem obrazcu ali na računu za posamezno storitev.

ROKI HRANJENJA PODATKOV

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za čas veljave pogodbenih razmerij, do ureditve in izpolnitve pogodbenih obveznosti, poravnave ali zastaranja vseh terjatev ali za čas, za katerega je uporabnik podal soglasje (velja v primeru, če je rok hrambe daljši od prej navedenih). Posamezne storitve imajo lahko za posamezne vrste podatkov določene krajše roke hrambe.

Za vsa poslovna razmerja velja, da moramo v skladu z davčnimi in finančnimi predpisi, ter zakonodajo in standardi, ki urejajo računovodenje, vodenje poslovnih knjig, plačilne storitve in preprečevanje pranja denarja ter hrambo dokumentacije, hraniti račune in podporno dokumentacijo ter podatke še deset let od zaključka leta, na katerega se poslovni dogodek nanaša. Tako SPORT KLUB NITRO SKI & SNOWBOARD račune in z njimi povezane obračunske podatke ter podatke o uporabnikih hrani še največ deset let od preteka leta, na katerega se nanaša račun.

V primeru, da SPORT KLUB NITRO SKI & SNOWBOARD osebne podatke anonimizira tako, da jih ni več možno povezati z določeno osebo, jih lahko hrani in obdeluje brez omejitve roka hrambe.

V primeru prejema zahteve za izbris ali omejitev obdelave bomo zahtevo izvršili tako, da bo obdelava podatkov omejena samo na namene, določene z zakonom oziroma za morebitno uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

PRAVICE UPORABNIKOV

Uporabniki lahko zahtevajo:

  • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih obdelujemo o uporabniku,
  • popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujemo, niso pravilni,
  • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da prenehamo oziroma omejimo obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko uporabniki:

  • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,
  • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so nam jih posredovali.

Uporabniki pravice uveljavljajo z zahtevo po e-pošti na naslov info@nitro-kope.com.

Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

SPLETNA STRAN

Vse vsebine objavljene na www.nitro-kope.com so last SPORT KLUB NITRO SKI & SNOWBOARD ali uradnih pposlovnih partnerjev Nitro Kope. Brez dovoljenja se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati. SPORT KLUB NITRO SKI & SNOWBOARD ni odgovorna za morebitne občasne težave pri delovanju spletne strani www.nitro-kope.com, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

PIŠKOTKI

Spletna stran www.nitro-kope.com za delovanje strani uporablja piškotke. Z uporabo spletne strani obiskovalci soglašajo z njihovo uporabo.

Piškotek je datoteka z informacijo o obisku na spletni strani, ki se ob obisku namesti na vašem računalniku. Piškotek je namenjen hitrejšemu in enostavnejšemu obisku spletne strani in na noben način ne spreminja programja vašega računalnika. Izbris piškotka iz vašega računalnika v nobenem primeru ne spremeni načina delovanja vašega računalnika in ne ogroža delovanja računalnika, operacijskega sistema, komponent in opreme.

V vsakem piškotku so osnovni podatki o vašem obisku spletne strani.

Podatke, pridobljene s pomočjo piškotkov, uporabljamo izključno za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje ob obisku spletne strani. Podatki, zbrani na naši spletni strani, ne bodo posredovani tretjim osebam, če to ni izrecno navedeno. Za vsako morebitno posredovanje podatkov tretjim osebam bo zahtevana izrecna odobritev.

Več informacij o piškotkih si lahko preberete na spodnji povezavi.

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/informacijske-tehnologije-in-osebni-podatki/piskotki-odgovori-na-pogosta-vprasanja/

KONTAKT

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo na tej povezavi.